2019 m. 3–6 sav. (2019 m. sausio 14–vasario 10 d.)

*lyginant 2019 m. 6 savaitę su 5 savaite

**lyginant 2019 m. 6 savaitę su 2018 m. 6 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2019 m. 3–6 sav.