Praėjusių metų gruodžio mėn. Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės iš augintojų supirko 4,6 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių avižos sudarė 32,26 proc., kviečiai – 19,92 proc., grikiai – 15,52 proc., pupos – 12,46 proc., rugiai – 9,14 proc., žirniai – 8,85 proc., kvietrugiai – 1,33 proc., miežiai – 0,52 proc. Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2018 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., sumažėjo 45,36 proc., o palyginti su 2017 m. gruodžio mėn., – 43,91 proc. Ekologiškų pupų supirkimo kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu buvo 9,67 proc. didesnė nei įprastinių pupų, grikių – 10,07 proc., kvietrugių – 30,06 proc., rugių – 43,12 proc., miežių – 49,48 proc., avižų – 71,86 proc., kviečių – 77,97 proc., žirnių – 82,62 proc. 2018 m. gruodžio mėn. ekologiškus grūdus pirko 21 sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės ir ūkiai.
Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2018 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., sumažėjo tik 1,08 proc. ir sudarė 12,27 tūkst. t. Daugiausia buvo eksportuota ekologiškų kviečių, kurie sudarė 53,76 proc. ekologiškų grūdų eksporto. Ekologiški rugiai sudarė 16,27 proc. ekologiškų grūdų eksporto, avižos – 9,58 proc., pupos – 8,68 proc., grikiai – 5,42 proc., žirniai – 5,21 proc., kvietrugiai – 0,69 proc. 2018 m. gruodžio mėn. buvo perdirbta tik 54,20 t ekologiškų grūdų, o gruodžio mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 60,90 tūkst. t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 75

2018 m. gruodžio mėn. sumažėjo ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų