2018 m., palyginti su 2017 m., sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta daugiau nei du kartus daugiau ekologiškai užaugintų galvijų (2776 vnt.) ir pagaminta daugiau nei du kartus daugiau galvijienos skerdenų (787,10 t). Palyginti su 2016 m., skerdimų skaičius ir galvijienos gamyba padidėjo daugiau nei tris kartus. Vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina sudarė 141,38 EUR/100 kg (be PVM) ir buvo 19,56 proc. didesnė nei įprastinių galvijų. Paskerstų supirktų ir savų užaugintų galvijų vidutinis skerdenos svoris analizuojamu laikotarpiu sudarė 283,54 kg. Paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius 2018 m. sudarė tik 1,77 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 75

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius 2018 m. Lietuvoje padidėjo