2019 m. 4–7 sav. (2019 m. sausio 21–vasario 17 d.)

*lyginant 2019 m. 7 savaitę su 6 savaite

**lyginant 2019 m. 7 savaitę su 2018 m. 7 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2019 m. 4–7 sav.