Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2019 m. kovo pradžioje (10 savaitę (03 04–10) kviečius supirko vidutiniškai po 200,43 EUR/t – 0,95 proc. mažesne kaina negu prieš mėnesį (6 savaitę (02 04–10). Pašarinių miežių (II klasės) supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 3,28 proc. (iki 189,51 EUR/t), o žirnių – 8,65 proc. (iki 183,91 EUR/t).
Tačiau rapsų vidutinė supirkimo kaina šių metų kovo pradžioje sudarė 387,08 EUR/t ir, palyginti su prieš mėnesį buvusia kaina, padidėjo 1,98 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Lietuvoje šių metų kovo pradžioje daugumos grūdų supirkimo kainos sumažėjo