Tarptautinės grūdų tarybos (toliau – IGC) 2019 m. vasario 21 d. duomenimis, pasaulinė grūdų derliaus 2018–2019 m. prognozė, palyginti su prieš tai buvusia prognoze, padidinta 31,6 mln. t (iki 2 121,0 mln. t) ir tai būtų 20,5 mln. t mažiau nei 2017–2018 m. Šių metų vasario mėn. grūdų derliaus prognozė pasaulyje padidinta dėl prognozuojamo didesnio (+17,0 proc.) kukurūzų derliaus Kinijoje, nors kitų grūdų derliaus prognozė (ypatingai kviečių) sumažinta.
Grūdų sunaudojimo 2018–2019 m. prognozė pasaulyje, palyginti su prieš mėnesį buvusia prognoze, padidinta 36,4 mln. t ir gali sudaryti 2 174,0 mln. t, tai būtų 20,7 mln. t daugiau, palyginti su 2017–2018 m. (2 153,3 mln. t). Grūdų sunaudojimas 2018–2019 m., palyginti su 2017–2018 m., turėtų padidėti: maistui – 1,19 proc. (iki 712,9 mln. t), pramonei – 1,29 proc. (iki 370,1 mln. t), pašarams – 1,09 proc. (iki 974,1 mln. t).
IGC naujausios prognozės duomenimis, 2018–2019 m. grūdų prekybos pasaulyje prognozė vasario mėn., palyginti su sausio mėn. buvusia prognoze, sumažinta 0,8 mln. t (iki 366,9 mln. t) ir tai būtų 0,1 mln. t daugiau nei 2017–2018 m. Didesnis kukurūzų importas turėtų kompensuoti kviečių, miežių ir sorgų prekybos sumažėjimą. Mažesnis kviečių eksportas prognozuojamas JAV ir ES šalyse, tačiau Rusijos kviečių eksporto prognozė padidinta 0,8 mln. t.
2018–2019 derliaus metų pabaigoje grūdų atsargos dėl laukiamo didesnio grūdų sunaudojimo pasaulyje gali sumažėti iki 593,3 mln. t ir tai būtų 53,0 mln. t arba 8,20 proc. mažiau, palyginti su 2017–2018 derliaus metų pabaigoje buvusiomis atsargomis. Grūdų atsargos pasaulyje mažėtų antri metai iš eilės ir pasiektų ketverių paskutinių derliaus metų minimumą. Grūdų atsargų sumažėjimą analizuojamu laikotarpiu daugiausia turėtų nulemti 11,44 proc. (iki 297,4 mln. t) sumažėjusios kukurūzų ir 3,10 proc. (iki 262,3 mln.t) mažesnės kviečių atsargos pasaulyje.
IGC pirmoje preliminarioje prognozėje informuoja, kad 2019–2020 derliaus metais pasaulyje gali padidėti kviečių derlius, tačiau šį padidėjimą turėtų kompensuoti laukiamas didesnis jų sunaudojimas. Šiuo atveju kviečių atsargos gali išlikti tame pačiame lygyje kaip ir 2018–2019 m. Dėl palankių kainų miežių pasėlių plotai pasaulyje 2019–2020 derliaus metais prognozuojami 1 proc. didesni ir gali pasiekti paskutinių ketverių derliaus metų maksimumą. Kukurūzų pasėlių plotai analizuojamu laikotarpiu taip pat gali padidėti 1 proc. (daugiausia JAV ir Kinijoje).

Šaltinis: IGC

IGC padidino 2018–2019 m. kukurūzų derliaus prognozę, bet sumažino kviečių