• lyginant 2019 m. vasario mėn. su sausio mėn.

** lyginant 2019 m. vasario mėn. su 2018 m. vasario mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)
Parengė A.Kairytė, tel. (8 37) 39 78 02

Paukštienos gaminių gamyba Lietuvos įmonėse 2019 m. sausio–vasario mėn., t