2019 m. 9–12 sav. (2019 m. vasario 25–kovo 24 d.)

*lyginant 2019 m. 12 savaitę su 11 savaite
**lyginant 2019 m. 12 savaitę su 2018 m. 12 savaite
***patikslinti duomenys

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02


Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2019 m. 9–12 sav.