Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2019 m. kovo antroje pusėje (12 savaitę (03 18–24) kviečius supirko vidutiniškai po 194,04 EUR/t – 2,50 proc. mažesne kaina negu prieš mėnesį (8 savaitę (02 18–24). Kvietrugių supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 10,39 proc. (iki 162,82 EUR/t).
Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina šių metų kovo antroje pusėje sudarė 184,60 EUR/t ir, palyginti su prieš mėnesį buvusia kaina, padidėjo 0,80 proc., o rapsų – 2,67 proc. (iki 382,09 EUR/t).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Lietuvoje 2019 m. kovo antroje pusėje kviečių ir kvietrugių supirkimo kainos sumažėjo, o pašarinių miežių ir rapsų – padidėjo