Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse buvo paskersta 154,00 tūkst. kiaulių – 18,32 proc. daugiau nei 2018 m. sausio–vasario mėn. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 26,15 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2019 m. sausio–vasario mėn. buvo pagaminta 12,19 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 18,99 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. S kategorijos kiaulės sudarė 69,11 proc., (2018 m. analizuojamu laikotarpiu – 67,63 proc.), E kategorijos – 27,26 proc. nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. 2019 m. sausio–vasario mėn. kiaulių skerdenų kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 125,52 EUR/100 kg ir buvo 10,22 proc. žemesnė nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Reprezentacinė E klasės supirkimo pagal skerdenas vidutinė kaina sudarė 123,34 EUR/100 kg ir buvo 10,76 proc. žemesnė nei 2018 m. sausio–vasario mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 134,97 EUR/100 kg ir buvo 2,59 proc. žemesnė nei 2018 m. sausio–vasario mėn. Analizuojamu laikotarpiu kiaulių skerdenų vidutinę kainą per metus Latvija sumažino 7,93 proc., Lenkija – 8,11 proc., o Estija padidino 2,25 proc.
Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 92,25 EUR/100 kg – buvo 10,18 proc. žemesnė nei 2018 m. sausio–vasario mėn. (102,70 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus sumažėjo 9,63 proc., antros (106–115 kg) – 10,39 proc., trečios (116–140 kg) – 11,83 proc., o paršavedžių – 9,36 proc.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2019 m. sausio–vasario mėn. Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo