Praėjusiais metais Lietuvos sertifikuotos ekologiško pieno supirkimo ir perdirbimo įmonės supirko 32,51 tūkst. t žalio natūralaus riebumo ekologiško pieno ir tai 35,77 proc. daugiau nei 2017 m., o vidutinė minėto pieno supirkimo kaina padidėjo 2,84 proc. (iki 357,57 EUR/t (be PVM). Ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina 2018 m. buvo 27,75 proc. didesnė nei įprastinio pieno. Ekologiškas žalias natūralaus riebumo pienas, supirktas Lietuvoje, sudarė 2,38 proc. viso supirkto Lietuvoje pieno. 2018 m. sertifikuotos įmonės supirko ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno iš kitų ES valstybių 43,83 proc. daugiau nei 2017 m., o vidutinė pieno supirkimo iš kitų ES valstybių kaina buvo 2,21 proc. mažesnė. Praėjusiais metais buvo eksportuota 15,51 proc. supirkto Lietuvoje ir importuoto ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno. 2018 m. sertifikuotos įmonės pardavė ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno į kitas ES valstybes 32,61 proc. daugiau nei 2017 m., o vidutinė pieno pardavimo į kitas ES valstybes kaina nekito.
Ekologiško jogurto be priedų gamyba 2018 m., palyginti su 2017 m., padidėjo 8,09 proc., šviežių (nebrandintų arba nekonservuotų) sūrių – 8,98 proc., aromatizuoto jogurto – 18,47 proc., geriamojo pieno – 48,36 proc., sviesto – 79,20 proc., o ekologiškos grietinės sumažėjo – 2,16 proc., varškės – 17,67 proc. Daugiausia ekologiškų pieno produktų praėjusiais metais buvo parduota vidaus rinkoje: šviežių (nebrandintų arba nekonservuotų) sūrių – 29,95 proc., geriamojo pieno – 87,02 proc., grietinės – 91,65 proc., aromatizuoto jogurto – 93,24 proc., jogurto be priedų – 99,35 proc., varškės – 99,94 proc., o ekologiškas sviestas ir rūgpienis bei kiti rūgštieji gėrimai buvo parduoti tik Lietuvoje. Sertifikuotose ekologiško pieno perdirbimo įmonėse ekologiško sviesto pardavimo Lietuvoje kaina 2018 m., palyginti su 2017 m., padidėjo 32,14 proc., šviežių (nebrandintų arba nekonservuotų) sūrių – 5,03 proc., grietinės – 4,74 proc., varškės – 3,18 proc., o ekologiško aromatizuoto jogurto sumažėjo – 0,40 proc., jogurto be priedų – 1,11 proc., geriamojo pieno – 2,94 proc., rūgpienio ir kitų rūgščiųjų gėrimų – 41,80 proc.
Ekologiškos grietinės kaina Lietuvos prekybos tinklų parduotuvėse 2018 m., palyginti su 2017 m., padidėjo 9,75 proc., aromatizuoto jogurto – 5,16 proc., geriamojo pieno – 1,40 proc., varškės sūrio – 0,38 proc., o ekologiškos varškės ir jogurto be priedų – nežymiai sumažėjo.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 75

2018 m. ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimas ir ekologiškų pieno gaminių gamyba padidėjo