Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (toliau – FAO) 2019 m. kovo mėn. duomenimis, 2018 m. bendras grūdų derlius pasaulyje prognozuojamas 2 608,6 mln. t, ir tai būtų 1,9 proc. mažiau, palyginti su 2017 m. Kviečių derlius pasaulyje 2018 m. prognozuojamas 4,1 proc. mažesnis nei 2017 m. ir turėtų sudaryti 728,3 mln. t. Kitų grūdų derlius pasaulyje analizuojamu laikotarpiu gali būti mažesnis 1,9 proc. ir sudaryti 1 365,4 mln. t.
Naujausios FAO analitikų prognozės duomenimis, ES šalyse bendras grūdų derlius 2018 m. turėtų sudaryti 291,5 mln. t, tai būtų 6,0 proc. mažiau nei 2017 m. Iš to skaičiaus kviečių derlius 2018 m. turėtų sudaryti 137,5 mln. t (2017 m. buvo 152,0 mln. t).
Prognozuojama, kad 2019 m. Europos Sąjungoje žieminių javų pasėlių plotas gali užimti 26,6 mln. ha, tai būtų šiek tiek daugiau nei 2018 m. ir artimas paskutinių penkerių metų vidurkiui.
Europos centrinėje dalyje, nepaisant drėgmės trūkumo pasėliams 2018 m. pabaigoje, pastaruoju metu, esant pernelyg dideliam kritulių kiekiui Europos Sąjungos pietrytinėje dalyje, bendros meteorologinės sąlygos tapo palankios, o aukštesnės nei vidutinės temperatūros turėtų apsaugoti pasėlius nuo šalčio.
Atsižvelgiant į numatomą pasėlių plotų augimą ir tikėtiną didesnį derlingumą, palyginti su praėjusių metų žemesniu nei penkerių metų vidurkis, prognozuojama, kad kviečių derlius 2019 m. ES šalyse turėtų padidėti iki 153 mln. t, tai būtų daugiau nei 2018 m. ir artimas paskutinių penkerių metų vidurkiui.
FAO duomenimis, prognozuojama, kad Rusijoje 2019 m. derliui žieminių javų pasėlių plotai, daugiausia kviečių, gali sudaryti 17,6 mln. ha, tai būtų 5 proc. daugiau už praėjusių penkerių metų vidurkį. Daugiau nei 90 proc. žieminių javų pasėlių dėl palankių meteorologinių sąlygų yra geros būklės. 2019 m. vasario mėn. pradžioje pagrindiniuose pietų ir šiaurės Kaukazo regionuose, auginančiuose kviečius, buvo nustatyta, kad sniego danga buvo mažesnė už vidutinę, tačiau jos vis dar pakako, kad būtų užkirstas kelias augalų iššalimui ir užtikrintos pakankamos drėgmės atsargos ankstyvą pavasarį (kovo–balandžio mėn.), kai augalų augimas tęsis.
Tikimasi, kad žieminių javų pasėlių plotas Rusijoje gali būti didesnis ir kompensuoti laukiamą mažesnį vasarinių javų pasėlių plotą. Bendras kviečių pasėlių plotas 2019 m. derliui turėtų būti didesnis ir sudaryti 27,2 mln. ha, tai viršytų paskutinių penkerių metų vidurkį. Atsižvelgiant į padidėjusį pasėlių plotą ir darant prielaidą, kad derlingumas turėtų didėti, bendras kviečių derlius Rusijos Federacijoje 2019 m. gali sudaryti 79 mln. t, tai būtų daugiau nei 2018 m. ir viršytų paskutinių penkerių metų vidurkį.
FAO duomenimis, Ukrainoje žieminių javų (daugiausia kviečių) pasėlių plotas prognozuojamas 7,6 mln. ha – būtų šiek tiek didesnis už penkerių metų vidurkį. Daugumoje žieminių javų pasėlių auginimo regionų augalai yra ramybės fazėje esant storam sniego sluoksniui, nes nuo 2018 m. lapkričio mėn. pabaigos oro sąlygos buvo palankios, ypač palyginti su ankstesniais metais. 2019 m. pradžioje kai kuriose pietiniuose Ukrainos regionuose šiltesnė temperatūra pastaraisiais mėnesiais paskatino ankstyvą augalų augimą, tai gali sumažinti derlingumą. Atsižvelgiant į tai, kad žieminių kviečių pasėlių plotai kasmet didėja (vidutiniškai sudaro 6,45 mln. ha), o vasarinių kviečių plotai išlieka panašūs ir esant palankioms meteorologinėms sąlygoms, derlingumas turėtų būti didesnis. Bendras kviečių derlius Ukrainoje 2019 m. gali būti šiek tiek didesnis ir sudaryti 26,5 mln. t.

Šaltinis: FAO

FAO 2019 m. prognozuoja didesnį kviečių derlių ES šalyse, Rusijoje ir Ukrainoje