Europos Sąjungos statistikos tarybos (Eurostato) duomenimis, 2018 m. ES paukštienos gamyba padidėjo 3,2 mln. t, palyginti su 2017 m., ir sudarė 15,2 mln. t. Per paskutinius aštuonerius metus paukštienos produktų paklausai įtakos turėjo sparčiai augantis žmonių skaičius miestuose ir augančios gyventojų pajamos.
2018 m. daugiausia paukštienos buvo pagaminta Lenkijoje – 16,8 proc. (2,55 mln. t), Jungtinėje Karalystėje – 12,9 proc. (1,96 mln.), Prancūzijoje – 11,4 (1,73 mln. t), Ispanijoje – 10,7 (1,62 mln. t), Vokietijoje – 10,4 proc. (1,57 mln. t), Italijoje – 8,5 proc. (1,28 mln. t). Tuo pačiu laikotarpiu paukštienos gamyba Vengrijoje padidėjo 3,5 proc. ir sudarė 525,12 tūkst. t. Nors beveik visose ES šalyse paukštienos buvo pagaminta daugiau, tačiau Danijoje, Lietuvoje ir Latvijoje jos gamybos apimtys nedaug sumažėjo. 2018 m. Lietuvos paukštienos gamybos sumažėjimą (2,05 tūkst. t) lėmė tai, kad dalis įmonių pardavė vištas dedekles skerdimui kaimyninėse šalyse.
Europos Komisijos duomenimis (toliau – EK), Europos Sąjunga 2018 m. eksportavo 1,78 mln. t paukštienos (KN – 0207), t. y. 6,5 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. Eksporto vertė sudarė 2,09 mlrd. EUR – 4,80 proc. daugiau nei 2017 m. Daugiausia paukštienos eksportuota į Ukrainą (178,158 tūkst. t), Filipinus (168,884 tūkst. t), Ganą (166,002 tūkst. t), Honkongą (127,747 tūkst. t), o į likusias šalis – 1,14 mln. t. Per paskutinius ketverius metus ES paukštienos eksportas į Pietų Afriką sumažėjo 60 proc., o į Rusiją – 27 proc.
2019 m. balandžio mėn. Prancūzijos paukščių pramonės federacija susitarė su Kinijos vyriausybe dėl veislinių paukščių importo į Kiniją panaikinimo.
2018 m. Europos Sąjungos paukštienos importas sudarė 812,700 tūkst. t ir, palyginti su 2017 m., sumažėjo 0,7 proc. Importo vertė sudarė 2,08 mln. EUR. Daugiausia Europos Sąjunga importavo iš Tailando (311,435 tūkst. t). Europos Sąjunga iš Brazilijos importavo 301,755 tūkst. t paukštienos, t. y. 25 proc. mažiau, palyginti su 2017 m. Tokį braziliškos paukštienos importo sumažėjimą lėmė ES prekybos apribojimai braziliškai paukštienai. Sumažėjusį importą į Europos Sąjungą kompensavo padidėjęs importas iš Ukrainos (54 proc.), Čilės (44 proc.) ir Kinijos (28 proc.). 2018 m. iš Kinijos į Europos Sąjungą buvo importuota 24,524 tūkst. t paukštienos. Kitų šalių paukštienos importas į ES sudarė 15,369 tūkst. t.

Šaltiniai: Eurostat , EK

Parengė: D. Špokaitė tel. 8 (37) 39 78 02

2018 m. ES paukštienos gamybos, eksporto ir importo apžvalga