Kviečiai Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse šių metų 16 savaitę (04 15–21) buvo superkami vidutiniškai po 194,50 EUR/t ir, palyginti su kaina, buvusia kovo mėnesio antroje pusėje
(12 savaitę (03 18–24), padidėjo tik 0,3 proc. Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina minėtu laikotarpiu padidėjo 1,4 proc. (iki 175,01 EUR/t).
Tik kvietrugių vidutinė supirkimo kaina 16 savaitę, palyginti su 12 savaite, sumažėjo 4,69 proc. (iki 166,69 EUR/t).
Rapsų vidutinė supirkimo kaina 16 savaitę, palyginti su prieš mėnesį buvusia kaina, buvo didesnė 3,12 proc. ir sudarė 379,46 EUR/t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397227

Lietuvoje 2019 m. balandžio antroje pusėje kviečių ir pašarinių miežių supirkimo kainos beveik nepakito