Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2019 m. kovo mėn. eksportavo 161,281 tūkst. t grūdų. Iš jų beveik 87 proc. (140,145 tūkst. t) sudarė kviečių eksportas, kurie eksportuoti į daugelį šalių: Latviją, Lenkiją, Norvegiją, Turkiją, Sudaną, Keniją ir Libiją (vidutinė kaina – 194,94 EUR/t). Avižos (4,876 tūkst. t) buvo eksportuotos į Latviją ir Norvegiją (vidutinė kaina – 191,44 EUR/t), kvietrugiai (4,331 tūkst. t) – į Latviją, Lenkiją, Švediją ir Sudaną (vidutinė kaina – 190,48 EUR/t), o miežiai (423,37 t) – į Latviją, Estiją ir Lenkiją (vidutinė kaina – 225,74 EUR/t). Salyklinių miežių eksportas sudarė beveik 59 proc. viso miežių eksporto.
Šių metų kovo mėnesį eksportuota 15,444 tūkst. t ankštinių augalų grūdų (žirnių ir pupų) – tai 47,51 proc. mažesnis kiekis negu 2018 m. kovo mėnesį. Žirniai buvo eksportuoti į Lenkiją, Olandiją, Vokietiją ir Egiptą (vidutinė kaina – 221,15 EUR/t), o pupos – į Egiptą (vidutinė kaina – 525,09 EUR/t).
Rapsų 2019 m. kovo mėnesio eksportas, palyginti su praėjusių metų analogišku laikotarpiu, sumažėjo 30,54 proc. ir sudarė 7,046 tūkst. t. Jie išvežti į Latviją, Vokietiją, Švediją ir Suomiją (vidutinė kaina – 376,65 EUR/t).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397227

Šių metų kovo mėnesį iš Lietuvos eksportuotas beveik 23 proc. didesnis grūdų kiekis negu 2018 m. analogišku laikotarpiu