Vidutinė didmeninė vištienos skerdenų (A kokybės klasės ,,65 proc. viščiukas‘‘) pardavimo kaina ES 2019 m. kovo mėn. sudarė 184,33 EUR/100 kg, t. y. buvo 0,7 proc. didesnė nei šių metų vasario mėn. (183,01 EUR/100 kg) ir 0,4 proc. mažesnė nei 2018 m. kovo mėn. (185,01 EUR/100 kg). Mažiausia vidutinė didmeninė vištienos skerdenų pardavimo kaina ES buvo Lenkijoje (132,03 EUR/100 kg) ir Rumunijoje (143,96 EUR/100 kg) ir Portugalijoje (144,10 EUR/100 kg). Brangiausiai vištienos skerdena vasario mėn. kainavo Suomijoje (299,12 EUR/100 kg), Vokietijoje (282,0 EUR/100 kg), Kipre (252,25 EUR/100 kg), Švedijoje (241,39 EUR/100) ir Prancūzijoje (230,0 EUR/100 kg). Lenkijos vištienos skerdenų vidutinė didmeninė kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 132,03 EUR/100 kg, t. y. buvo 4,3 proc. didesnė nei šių metų vasario mėn. (126,54 EUR/100 kg) ir 0,4 proc. mažesnė 2018 m. kovo mėn. 132,62 EUR/100 kg.
Vištienos skerdenų vidutinė didmeninė kaina Lietuvoje 2019 m. kovo mėn. sudarė 153,20 EUR/100 kg. Ji buvo 1,51 proc. didesnė nei šių metų vasario mėn. ir 1,0 proc. didesnė nei 2018 m. kovo mėn. (151,75 EUR/100 kg).

Šaltinis: EK

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

2019 m. kovo mėn. sumažėjo ES vidutinė didmeninė vištienos skerdenų kaina