2019 m. 15–18 sav. (2018 m. balandžio 8–gegužės 5 d.)

*lyginant 2018 m. 18 savaitę su 2018 m. 17 savaite

**lyginant 2019 m. 18 savaitę su 2018 m. 18 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Parengė: A. Kairytė, tel. (8 37) 39 78 02

Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2019 m. 15–18 sav.