Tarptautinės grūdų tarybos (toliau – IGC) 2019 m. balandžio 25 d. duomenimis, grūdų derlius 2019–2020 m. pasaulyje turėtų sudaryti 2 178 mln. t ir tai būtų 50 mln. t arba 2,35 proc. daugiau nei 2018–2019 m.
Tikimasi, kad kviečių derlius pasaulyje 2019–2020 m. gali siekti 762 mln. t ir tai būtų 3,53 proc. daugiau negu 2018–2019 m. Kviečių sunaudojimas pasaulyje analizuojamu laikotarpiu turėtų sudaryti 752 mln. t ir tai būtų 11 mln. t daugiau palyginti su 2018–2019 m. Naujausios IGC prognozės duomenimis, kviečių prekybos prognozė, palyginti 2019–2020 m. su 2018–2019 m., turėtų padidėti 2 mln. t ir sudaryti 174 mln. t.
IGC duomenimis, 2019–2020 derliaus metų pabaigoje grūdų atsargos pasaulyje turėtų sudaryti 588 mln. t, tai būtų 23 mln. t arba 3,76 proc. mažiau, palyginti su 2018–2019 derliaus metų pabai-goje prognozuojamomis atsargomis. Labiausiai (36 mln. t) turėtų sumažėti kukurūzų atsargos ir 2019–2020 derliaus metų pabaigoje gali sudaryti 275 mln. t. Kviečių atsargos 2019–2020 m., palyginti su 2018–2019 m., gali būti didesnės 10 mln. t.

Šaltinis: IGC
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397227

Padidinta grūdų derliaus prognozė pasaulyje