2019 m. 16–19 sav. (2018 m. balandžio 15–gegužės 12 d.)

*lyginant 2018 m. 19 savaitę su 2018 m. 18 savaite

**lyginant 2019 m. 19 savaitę su 2018 m. 19 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Parengė: A. Kairytė, tel. (8 37) 39 78 02

Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse Eur/100 kg(be PVM) 2019 m. 16–19 sav.