2019 m. gegužės mėnesį paskelbtos pirmos 2019–2020 m. JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) prognozės duomenimis, 2019–2020 m kviečių pasiūlos prognozė pasaulyje, palyginti su 2018–2019 m., padidinta 39,61 mln. t (iki 1 052,47 mln. t). 2019–2020 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su 2018–2019 m., padidinta 45,94 mln. t ir turėtų sudaryti 777,49 mln. t. Didesnis kviečių derlius prognozuojamas pagrindinėse kviečių eksportuotojose: Argentinoje (+500 tūkst. t), Australijoje (+5,2 mln. t), Kanadoje (+2,7 mln. t), ES (+16,58 mln. t), Rusijoje (+5,31 mln.t) ir Ukrainoje (+3,94 mln. t). ES šalyse prognozuojama, kad kviečių derlius daugiausia (dėl buvusios sausros 2018 m.) gali padidėti iki 153,8 mln. t, o Rusijoje gali būti rekordinis ir sudaryti 77 mln. t. Tikimasi, kad Artimųjų Rytų regione bus gerokai didesnis kviečių derlius dėl palankių meteorologinių sąlygų. Gausesnis kviečių derlius prognozuojamas Irake, Irane, Sirijoje ir Turkijoje.
USDA duomenimis, kviečių eksportas pasaulyje 2019–2020 m. turėtų sudaryti 184,60 mln. t, tai būtų 6,69 mln. t, arba 3,76 proc., daugiau nei 2018–2019 m. Prognozuojama, kad Rusija jau trečius metus iš eilės gali būti pirmaujanti kviečių eksportuotoja pasaulyje ir eksportas 2019–2020 m. gali sudaryti 36,0 mln. t, tai būtų 1 mln. t mažiau palyginti su 2018–2019 m. Visi kiti pagrindiniai kviečių eksportuotojai pasaulyje turėtų eksportuoti daugiau kviečių nei praėjusiais metais: Argentina (+300 tūkst.t), Australija (+3,5 mln.t), ES (+3 mln. t), Ukraina (+1 mln. t).
Kviečių sunaudojimo prognozė pasaulyje analizuojamu laikotarpiu padidinta 21,6 mln. t (iki 759,5 mln. t). Didesnis kviečių sunaudojimas numatomas pašarams, pramonei ir maistui. Kviečių sunaudojimas didesnis prognozuojamas JAV (+1,4 mln. t), ES (+4,9 mln. t), Kinijoje (+3 mln. t), Ukrainoje ( +1,1 mln. t) ir kitose pasaulio šalyse.
Kviečių atsargos pasaulyje 2019–2020 derliaus metų pabaigoje padidintos 18,0 mln. t – iki rekordinio 293,0 mln. t dydžio. Labiausiai jos turėtų padidėti Kinijoje (+6,2 mln. t), ES (+4,3 mln. t) ir Kanadoje (+1,45 mln. t).

Šaltinis: USDA
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397 227

USDA paskelbė pirmąją 2019–2020 m. kviečių derliaus prognozę pasaulyje