2019 m. 20–23 sav. (2019 m. gegužės 13–birželio 9 d.)

*lyginant 2019 m. 23 savaitę su 22 savaite
**lyginant 2019 m. 23 savaitę su 2018 m. 23 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 vnt. (be PVM) 2019 m. 20–23 sav.