2019 m. 21–24 sav. (2019 m. gegužės 20–birželio 16 d.)

*lyginant 2019 m. 24 savaitę su 23 savaite
**lyginant 2019 m. 24 savaitę su 2018 m. 24 savaite

Šaltinis: Europos Komisija
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78

Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lenkijoje EUR/100 kg (be PVM) 2019 m. 21–24 sav.