Kviečiai Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse šių metų 25 savaitę (06 17–23) buvo superkami vidutiniškai po 200,21 EUR/t ir, palyginti su kaina buvusia prieš savaitę, padidėjo 4,53 proc. Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina minėtu laikotarpiu padidėjo 1,39 proc. (iki 164,51 EUR/t).
Tačiau žirnių vidutinė supirkimo kaina 25 savaitę, lyginant su 24 savaite, sumažėjo 2,16 proc. (iki 181,77 EUR/t).

Šaltiniai: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)

Lietuvoje 2019 m. birželio antroje pusėje kviečių ir pašarinių miežių supirkimo kaina padidėjo, o žirnių – sumažėjo