Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2019 m. gegužės mėnesį iš viso eksportavo 164,282 tūkst. t grūdų. Kviečiai sudarė 73 proc. (119,963 tūkst. t) visų iš Lietuvos eksportuotų grūdų. Kviečiai buvo eksportuoti į Latviją, Lenkiją, Daniją, Vokietiją, Italiją, Ispaniją, Portugaliją, Šveicariją, Norvegiją ir Keniją (vidutinė kaina – 190,44 EUR/t). Miežiai (32,525 tūkst. t) eksportuoti į Latviją, Estiją, Lenkiją, Šveicariją ir Tunisą (vidutinė kaina – 169,14 EUR/t). Avižos (2,622 tūkst. t) išvežtos į Latviją, Lenkiją ir Šveicariją (vidutinė kaina – 197,71 EUR/t), o kvietrugiai – į Latviją, Lenkiją, Norvegiją ir Šveicariją (vidutinė kaina – 178,24 EUR/t).
Žirnių eksportas 2019 m. gegužės mėnesį, palyginti su 2018 m. gegužės mėn. eksportu, buvo didesnis 2 kartus ir sudarė 11,433 tūkst. t. Jie eksportuoti į Latviją, Lenkiją, Vokietiją ir Norvegiją (vidutinė kaina – 202,40 EUR/t).
Rapsų eksportas 2019 m. gegužės mėnesį buvo 72,19 proc. mažesnis negu 2018 m. gegužę ir sudarė 4,495 tūkst. t. Rapsai išvežti į Latviją ir Estiją (vidutinė kaina – 400,16 EUR/t).

Šaltiniai: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)

Lietuvoje 2019 m. gegužės mėnesį grūdų eksportas buvo beveik 2 kartus didesnis negu 2018 m. analogišku laikotarpiu