2019 m. 24–27 sav. (2019 m. birželio 10–liepos 07 d.)

*lyginant 2019 m. 27 savaitę su 26 savaite
**lyginant 2019 m. 27 savaitę su 2018 m. 27 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 vnt. (be PVM) 2019 m. 24–27 sav.