Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2019 m. 31 savaitę (07 29–08 04) kviečius supirko vidutiniškai po 157,32 EUR/t. Palyginti su kaina, buvusia prieš savaitę (30 savaitę (07 22–28), ji padidėjo 1,75 proc., bet buvo 7,29 proc. mažesnė negu prieš metus (2018 m. 31 savaitę (07 30–08 05). Analizuojamu laikotarpiu pašariniai miežiai (II klasės) buvo superkami vidutiniškai po 129,86 EUR/t – 0,81 proc. didesne kaina negu prieš savaitę, bet 16,49 proc. mažesne kaina negu prieš metus. Rugių vidutinė supirkimo kaina šių metų 31 savaitę sudarė 119,10 EUR/t – tai atitinkamai 3,55 ir 8,79 proc. mažesnė kaina, palyginti su prieš savaitę ir prieš metus buvusia kaina.
Kvietrugiai buvo superkami vidutiniškai po 133,85 EUR/t – 0,81 proc. didesne kaina, palyginti su liepos pabaigoje buvusia kaina, bet 10,90 proc. pigiau negu prieš metus atitinkamu laikotarpiu.
Rapsų vidutinė supirkimo kaina šių metų 31 savaitę buvo atitinkamai 9,57 ir 4,00 proc. didesnė negu prieš savaitę ir metus bei sudarė 361,19 EUR/t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397227

Lietuvoje šių metų liepos pabaigoje – rugpjūčio pradžioje grūdų supirkimo kainos nežymiai padidėjo