2019 m. liepos mėn. atnaujintos JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) prognozės duomenimis, 2019–2020 m. kviečių pasiūlos prognozė pasaulyje, palyginti su prieš mėnesį buvusia prognoze, sumažinta 10,79 mln. t (iki 1 046,61 mln. t). Kviečių pradinės atsargos pasaulyje analizuojamu laikotarpiu sumažintos 1,42 mln. t, o derliaus prognozė – 9,37 mln. t. Rusijoje dėl nepalankių meteorologinių sąlygų kviečių derliaus prognozė liepos mėn. sumažinta 3,8 mln. t (iki 74,2 mln. t), bet tai būtų antras pagal dydį kviečių derlius per paskutiniuosius metus. Kviečių derliaus prognozė dėl karštų ir sausų orų birželio mėn. taip pat sumažinta ES šalyse (-2,5 mln. t) ir Ukrainoje (-1 mln. t). Kanadoje ir Australijoje, paskutinės prognozės duomenimis, kviečių derlius gali sudaryti atitinkamai 33,3 ir 21 mln. t, tai būtų 1,2 ir 1,5 mln. t mažiau nei buvo prognozuota birželio mėn.
USDA duomenimis, kviečių eksportas pasaulyje 2019–2020 m. turėtų sudaryti 183,11 mln. t, tai būtų 2,29 mln. t mažiau negu buvo prognozuota prieš mėnesį. Kviečių eksporto prognozė 2019–2020 m. dėl prognozuojamo mažesnio kviečių derliaus sumažinta Rusijoje (2,5 mln. t), Australijoje (1 mln. t) ir Ukrainoje (0,5 mln. t). Minėtų šalių eksporto sumažėjimą turėtų iš dalies kompensuoti prognozuojamas 1,4 mln. t JAV ir 0,5 mln. t ES šalių kviečių eksporto padidėjimas.
Kviečių sunaudojimo prognozė pasaulyje dėl laukiamo mažesnio jų sunaudojimo pašarams analizuojamu laikotarpiu sumažinta 2,91 mln. t (iki 760,15 mln. t). Dėl kviečių pasiūlos sumažėjusios daugiau nei sunaudojimo kviečių atsargos pasaulyje 2019–2020 derliaus metų pabaigoje sumažintos 7,88 mln. t (iki 286,46 mln. t).
USDA 2019 m. liepos mėn. prognozės duomenimis, 2019–2020 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgo, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derlius, palyginti su birželio mėn. prognoze, turėtų padidėti 6,04 mln. t (iki 1 395,51 mln. t). Ukrainoje dėl didesnio kukurūzų pasėlių ploto laukiama 1 mln. t didesnio jų derliaus. Miežių derliaus prognozė padidinta Kanadoje, bet sumažinta Ukrainoje ir Indijoje.
Pasaulinė 2019–2020 m. kitų grūdų eksporto prognozė liepos mėn. padidinta 1,36 mln. t (iki 206,09 mln. t), o sunaudojimo – 0,92 mln. t ir turėtų sudaryti 1 422,32 mln. t. 2019–2020 derliaus metų pabaigoje kitų grūdų atsargų prognozė padidinta 8,31 mln. t ir turėtų sudaryti 328,05 mln. t. Iš jų kukurūzų atsargų prognozė padidinta 8,0 mln. t (iki 298,92 mln. t).

Šaltinis: USDA
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397227

USDA sumažino kviečių, bet padidino kitų grūdų derliaus prognozę pasaulyje