2019 m. 29–32 sav. (2019 m. liepos 15–rugpjūčio 11 d.)

*lyginant 2019 m. 32 savaitę su 31 savaite
**lyginant 2019 m. 32 savaitę su 2018 m. 32 savaite

Šaltinis: ZSRIR
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78

Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lenkijoje EUR/100 vnt. (be PVM) 2019 m. 29–32 sav.