2019 m. 31–34 sav. (2018 m. liepos 29–rugpjūčio 25 d.)

*lyginant 2018 m. 34 savaitę su 2018 m. 33 savaite

**lyginant 2019 m. 34 savaitę su 2018 m. 34 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Parengė: A. Kairytė, tel. (8 37) 39 78 02

Viščiukų broilerių skerdenų pardavimo vidutinės didmeninės kainos 2019 m. 31–34 sav.