Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2019 m. nuo derliaus nuėmimo pradžios iki rugpjūčio 20 d. supirktų grūdų drėgnis buvo 3,9 proc. didesnis negu 2018 m. analogišku laikotarpiu ir sudarė vidutiniškai 14,68 proc. Iš jų kviečių vidutinis drėgnis sudarė 14,66 proc. (+3,66 proc.), miežių – 15,05 proc. (+7,52 proc.), rugių – 14,73 proc. (+1,61 proc.), kvietrugių – 14,51 proc. (+1,48 proc.). Superkamų rapsų drėgnis analizuojamu laikotarpiu buvo 6,22 proc. didesnis negu praėjusiais metais ir sudarė 9,42 proc.
Vertinant baltymų ir šlapiojo glitimo kiekius, šiais metais kviečių kokybė yra geresnė – nuo derliaus nuėmimo pradžios iki rugpjūčio 20 d. supirktų grūdų kviečių baltymų kiekis sudarė 13,66 proc. ir buvo 1,14 proc. didesnis negu praėjusiais metais, o kviečių šlapiojo glitimo kiekis buvo didesnis 2,21 proc. ir sudarė vidutiniškai 26,36 proc. Kviečių sendimentacijos rodiklis ir kritimo skaičius buvo panašūs kaip ir praėjusiais metais ir sudarė atitinkamai 49,24 ml ir 275,37 s.
Bendras priemaišų kiekis grūduose sudarė 7,82 proc. ir, palyginti su 2018 m. analogišku laikotarpiu, buvo 1,74 proc. didesnis, o priemaišų kiekis rapsuose buvo 26,6 proc. didesnis ir sudarė 6,43 proc. Rapsų kokybė pagal išspaudžiamo aliejaus kiekį šiais metais prastesnė – iki rugpjūčio 20 d. supirktų rapsų aliejingumas sudarė vidutiniškai 43,4 proc. ir tai buvo 5,34 proc. mažiau negu praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Tačiau tai nėra blogas rodiklis, nes jis atitinka aukščiausios klasės (daugiau kaip 40 proc.) kokybės reikalavimus.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 39722

Šiais metais Lietuvoje nuimamo derliaus kokybės rodikliai neblogi