Labiausiai šių metų rugsėjo pradžioje (36 savaitę (09 02–08) Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse sumažėjo pašarinių miežių (II klasės) supirkimo kaina – jie buvo superkami vidutiniškai po 118,80 EUR/t – 6,55 proc. mažesne kaina negu rugpjūčio pabaigoje (35 savaitę (08 26–09 01). Rugių vidutinė supirkimo kaina minėtu laikotarpiu sumažėjo 4,36 proc. (iki 107,41 EUR/t), kviečių – 0,56 proc. (iki 159,19 EUR/t).
Tačiau kvietrugių vidutinė supirkimo kaina rugsėjo pirmą savaitę buvo nedaug didesnė už kainą, buvusią rugpjūčio pabaigoje, ir sudarė 130,27 EUR/t. Rapsų vidutinė supirkimo kaina 2019 m. rugsėjo pradžioje buvo 1,03 proc. didesnė ir sudarė 361,40 EUR/t.
Palyginti šių metų rugsėjo pradžios grūdų supirkimo kainas su praėjusių metų analogišku laikotarpiu buvusiomis kainomis, labiausiai nukrito rugių supirkimo kaina – net 33,71 proc. Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 27,37 proc., kvietrugių – 24,91 proc., o kviečių – 12,87 proc. Tik rapsų vidutinė supirkimo kaina buvo 3,12 proc. didesnė.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 39722

Grūdų supirkimo kainos Lietuvoje 2019 m. rugsėjo pradžioje mažėjo