ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, šių metų sausio–liepos mėn. Lietuvoje iš šalies pieno gamintojų buvo supirkta* 774,64 tūkst. t pieno, tai yra 1,1 proc. mažiau nei 2018 m. atitinkamu laikotarpiu. Šį skaičių sudaro iš ūkininkų ir šeimos ūkių supirkto pieno kiekis, kuris sumažėjo 3,5 proc. (iki 534,06 tūkst. t) ir iš žemės ūkio bendrovių ir įmonių supirkto pieno kiekis, padidėjęs 4,7 proc. (iki 240,58 tūkst. t). Lietu-vos pieno gamintojams 2019 m. sausio–liepos mėn. už parduotą 1 t pieno buvo mokama vidutiniškai po 287,15 EUR, tai yra apie 4,9 proc. daugiau nei 2018 m. atitinkamu laikotarpiu. Ūkininkams ir šeimos ūkiams mokėta minėto pieno supirkimo kaina padidėjo 6,5 proc. (iki 267,67 EUR/t), o žemės ūkio bendrovėms ir įmonėms – 0,9 proc. (iki 330,39 EUR/t).
2019 m. sausio֬–liepos mėn., palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, Lietuvos pieno supirkėjai iš Latvijos supirko 3,1 proc. daugiau pieno (iš viso 178,74 tūkst. t), o iš Estijos – 4,6 proc. mažiau (iš viso 78,57 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu minėto pieno supirkimo kainos iš Latvijos ir Estijos padidėjo atitinkamai 8,0 proc. (iki 312,38 EUR/t) ir 7,4 proc. (iki 325,81 EUR/t).
2019 m. sausio–liepos mėn. Lietuvos pieno supirkėjai į Lenkiją pardavė 23,51 tūkst. t pieno – tai 36,4 proc. mažiau nei 2018 m. sausio–liepos mėn., tačiau vidutinė pardavimo kaina padidėjo 8,7 proc. (iki 316,88 EUR/t). Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos pieno supirkėjai į Latviją pardavė 15,03 tūkst. t pieno vidutiniškai po 313,42 EUR/t ir tai 35,3 proc. daugiau bei 8,2 proc. brangiau nei 2018 m. sausio–liepos mėn.

  • Į vidutinės svertinės supirkimo kainos ir bendro supirkimo kiekio apskaičiavimą įtraukta ir Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagaminto žalio pieno, skirto perdirbti įmonių viduje, vertė bei kiekis.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė I. Tiškevičienė, tel. (8 37) 39 78 08

2019 m. sausio–liepos mėn. Lietuvoje iš šalies pieno gamintojų supirkto žalio natūralaus riebumo pieno (toliau – pieno) kiekis sumažėjo, o supirkimo kaina (be PVM) padidėjo