2019 m. sausio–liepos mėn. šalies skerdyklose buvo paskersta 522,358 tūkst. kiaulių – 12,41 proc. daugiau nei 2018 m. sausio–liepos mėn. Kiaulių, suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę, buvo 17,03 proc. daugiau nei 2018 m. sausio–liepos mėn. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo klasių kiaulių skerdenos. Šių raumeningumo klasių kiaulių skerdenos 2019 m. sausio–liepos mėn. sudarė 97 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus, o 2018 m. balandžio mėn. – 95 proc. Analizuojamu laikotarpiu pagaminta 41,13 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 12,52 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.
2019 m. sausio–liepos mėn. kiaulių skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 153,19 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 5,79 proc. didesnė nei 2018 m. sausio–liepos mėn. Kiaulių reprezentacinė E klasės supirkimo vidutinė kaina sudarė 151,80 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 6,06 proc. aukštesnė nei 2018 m. sausio–liepos mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 157,74 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 10,52 proc. aukštesnė nei 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, taip pat 3,91 proc. aukštesnė nei Lietuvoje. Analizuojamuoju laikotarpiu kaimyninėse šalyse brangiausiai kiaulės buvo superkamos Latvijoje (vidutiniškai 157,18 EUR/100 kg skerdenų), šiek tiek pigiau Lenkijoje (156,29 EUR/100 kg skerdenų) ir Estijoje (153,48 EUR/100 kg skerdenų).
Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 113,18 EUR/100 kg – buvo 6,37 proc. aukštesnė nei 2018 m. sausio–liepos mėn. (106,40 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus padidėjo 6,03 proc., antros (106–115 kg) – 6,91 proc., trečios (116–140 kg) – 5,73 proc., paršavedžių – 1,09 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS), EK
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2019 m. sausio–liepos mėn. Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo ir supirkimo kaina didėjo