2019 m. 35–38 sav. (2019 m. rugpjūčio 26–rugsėjo 22 d.)

*lyginant 2019 m. 38 savaitę su 37 savaite
**lyginant 2019 m. 38 savaitę su 2018 m. 38 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 vnt. (be PVM) 2019 m. 35–38 sav.