Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (toliau – FAO) 2019 m. rugsėjo mėn. duomenimis, 2019 m. bendras grūdų derlius pasaulyje prognozuojamas 2 708,5 mln. t, ir tai būtų 2,1 proc. daugiau, palyginti su 2018 m. Kviečių derlius pasaulyje 2019 m. prognozuojamas 5,0 proc. didesnis nei 2018 m. ir turėtų sudaryti 766,9 mln. t. Kitų grūdų derlius pasaulyje analizuojamu laikotarpiu prognozuojamas 1,4 proc. didesnis ir turėtų sudaryti 1 424,3 mln. t.
Naujausios FAO analitikų prognozės duomenimis, ES šalyse bendras grūdų derlius 2019 m. turėtų sudaryti 316,9 mln. t, tai būtų 7,7 proc. daugiau nei 2018 m. Iš to skaičiaus kviečių derlius 2019 m. turėtų sudaryti 152,0 mln. t (2018 m. buvo 137,5 mln. t). Didesnis kviečių derlius ES šalyse laukiamas dėl didesnių pasėlių plotų ir jų derlingumo, kuris turėtų kompensuoti pavasarį buvusias nepalankias meteorologines sąlygas.
Miežių derlius ES šalyse, dėl didesnio žieminių miežių derliaus, 2019 m. turėtų būti 61 mln. t – didesnis už paskutinių penkerių metų vidurkį. 2019 m. kukurūzų derlius ES šalyse turėtų išlikti panašus kaip ir 2018 m. ir sudaryti 69 mln. t. Kukurūzų pasėlių ploto didėjimas turėtų kompensuoti dėl nepalankių meteorologinių sąlygų sumažėjusį derlingumą.
FAO duomenimis, Rusijoje 2019 m. grūdų derlius turėtų sudaryti 116,6 mln. t, tai būtų 6,2 proc. didesnis derlius, palyginti su 2018 m., ir 3,3 proc. didesnis už paskutinių penkerių metų vidurkį (112,9 mln. t). Kviečių derlius iš minėto skaičiaus 2019 m. turėtų sudaryti 75,5 mln. t, tai 4,7 proc. daugiau negu 2018 m., bei dėl padidėjusių pasėlių ploto turėtų 7,0 proc. viršyti paskutinių penkerių metų vidurkį. Miežių ir kukurūzų derlius 2019 m. turėtų sudaryti atitinkamai 19 ir 13 mln. t, tai būtų labai artimas derliaus kiekis paskutinių penkerių metų vidurkiui. 2020 m. derliui žieminių javų pasėlių plotas turėtų užimti panašų plotą kaip ir per paskutinius penkerius metus ir sudaryti 17,76 mln. ha.
Naujausiais FAO duomenimis, Ukrainoje 2019 m. visų grūdų derlius turėtų sudaryti 71,1 mln. t, tai būtų 2,6 proc. didesnis, palyginti su 2018 m., ir 11,3 proc. viršytų paskutinių penkerių metų vidurkį. Grūdų derliaus padidėjimą gali lemti didesnis kukurūzų derlius dėl didesnių jų pasėlių ploto, kuris turėtų sudaryti 34,0 mln. t ir būtų net 21 proc. didesnis, palyginti su paskutinių penkerių metų vidurkiu. 2019 m. kviečių derlius Ukrainoje turėtų sudaryti 27,0 mln. t ir būtų 9,8 proc. didesnis, palyginti su 2018 m., ir didesnis už paskutinių penkerių metų vidurkį.

Šaltinis: FAO
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397227

FAO 2019 m. prognozuoja didesnį kviečių derlių ES šalyse, Rusijoje ir Ukrainoje