2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos įmonėse galvijų skerdimų skaičius išliko beveik nepakitęs – galvijų buvo paskersta vos 0,33 proc. mažiau (iš viso 101,838 tūkst. vnt.), palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kaip ir įprasta daugiausia buvo paskersta karvių – 43,23 proc. nuo visų galvijų skerdimų skaičiaus, buliukų (nuo 12 iki 24 mėn. imtinai) – 27,36 proc. ir telyčių (nuo 12 mėn. iki apsiveršiavimo) – 15,35 proc. Analizuojamu laikotarpiu labiausiai padidėjo jaučių (nuo 12 mėn.) skerdimų skaičius – beveik 2 kartus (iki 359 vnt.) ir jaunų galvijų prieauglio nuo 8 mėn. iki 12 (imtinai) mėn. – 18,21 proc. (iki 1,058 tūkst. vnt.), o sumažėjo – veršelių iki 8 (imtinai) mėn. – 7,32 proc. (iki 4,189 tūkst. vnt.). 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. galvijienos skerdenų gamyba, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, padidėjo 3,28 proc. ir sudarė 27,677 tūkst. t.

Analizuojamu laikotarpiu galvijų vidutinė gyvojo svorio kaina sudarė 115,82 EUR/100 kg – 6,35 proc. mažesnė kaina nei prieš metus tuo pačiu laikotarpiu.

Per 2019 m. aštuonis mėn. šalies skerdyklose buvo paskersta 595,292 tūkst. kiaulių – 11,58 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Daugiausia kiaulių buvo paskersta šių metų sausio mėn., t. y. 81,620 tūkst. vnt. ir, palyginus su 2018 m. sausio mėn., padidėjo 14 proc. Nuo 2019 m. balandžio mėn. iki birželio mėn. pastebimas kiaulių skerdimų skaičiaus mažėjimas. Šiuo laikotarpiu kiaulių skerdimų skaičius sumažėjo apie 24,40 proc. Mažiausiai kiaulių buvo paskersta 2019 m. birželio mėn. (63,897 tūkst. vnt.) – 3,50 proc. mažiau, palyginti su 2018 m. birželio mėn.

2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. kiaulių supirkimo gyvojo svorio kaina sudarė 114,90 EUR/100 kg ir buvo 8,47 proc. aukštesnė nei 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Analizuojamu laikotarpiu, palyginti su 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn., Lietuvos įmonėse avių skerdimų skaičius padidėjo 10,28 proc. ir sudarė 4,625 tūkst. vnt. Iš to skaičiaus 74,96 proc. avių buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Šiuo laikotarpiu padidėjo tiek ėriukų (iki 12 mėn. amžiaus), tiek ir avių (vyresnių kaip 12 mėn.) skerdimai, atitinkamai 18,14 proc. (iki 1,472 tūkst. vnt.) ir 6,95 proc. (iki 3,153 tūkst. vnt.). Daugiausia Lietuvoje paskerdžiama avių vyresnių kaip 12 mėn. – jų skerdimai 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. sudarė 68,17 proc. nuo visų avių skerdimų skaičiaus. Daugiausia avių buvo paskersta š. m. liepos mėn. (725 vnt.), mažiausiai – kovo mėn. (424 vnt.). Analizuojamu laikotarpiu avienos skerdenų gamyba, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, padidėjo 9,62 proc. ir sudarė 87,632 t.

2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. vidutinė supirktų avių kaina sudarė 432,43 EUR/100 kg (skerdenų svorio) – 5,19 proc. mažesnė kaina nei prieš metus ir 141,47 EUR/100 kg (gyvojo svorio) – 10,96 proc. didesnė kaina nei 2018 m. analogišku laikotarpiu.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė ir J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 04, 39 78 06

2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos įmonėse didėjo kiaulių ir avių skerdimai, o galvijų – išliko stabilūs