2023 m. sausio–rugsėjo mėn. gyvų kiaulių (KN kodas 0103) eksportas mažėjo, o importas didėjo

2023 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuva eksportavo 155,287 tūkst. kiaulių – 4,38 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine eksporto šalimi buvo Lenkija, į kurią kiaulių eksportas sudarė apie 71 proc. viso Lietuvos kiaulių eksporto kiekio ir, palyginti su

2023 m. III ketvirtį kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 3,55 proc. aukštesnė už vidutinę ES kainą

2023 m. III ketvirtį šalies skerdyklose buvo paskersta 183,99 tūkst. kiaulių – 4,54 proc. mažiau nei 2023 m. II ketvirtį. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 4,07 proc. mažiau nei 2023 m. II ketvirtį. 2023 m. liepos–rugsėjo mėn. vidutinė

2023 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje sumažėjo mėsos* gamyba

 Analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje buvo pagaminta 71,024 tūkst. t mėsos* – 3,16 proc. mažiau, palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2023 m. sausio–rugpjūčio mėn. didėjo galvijienos ir avienos gamyba, atitinkamai 3,77 proc. (iki 28,536 tūkst. t) ir 4,96 proc. (iki 111 t) gamyba, o kiaulienos – sumažėjo

2023 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos įmonėse didėjo galvijų skerdimų apimtys, tačiau supirktų galvijų skerdena buvo lengvesnė ir pigesnė

2023 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 101,551 tūkst. galvijų – 5,96 proc. daugiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Daugiausia 45 proc. nuo visų paskerstų galvijų sudarė karvės, 24 proc. – buliukai 12–24 mėn. amžiaus, 16 proc. sudarė telyčios

2023 m. sausio–liepos mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 7,21 proc., o supirkimo kaina padidėjo apie 46 proc.

2023 m. sausio–liepos mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 455,358 tūkst. kiaulių – 7,21 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2023 m. sausio–liepos mėn. kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 8,31 proc. mažiau nei 2022 m. sausio–liepos mėn. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S