2020 m. I pusmetį Lietuvoje ir kitose ES šalyse didėjo kiaulių skerdenų supirkimo kainos pagal masę ir kokybę

Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. Analizuojamu laikotarpiu kiaulių skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 178,05 EUR/100 kg ir buvo 17,34 proc. aukštesnė nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu (151,74 EUR/100 kg). Kiaulių reprezentacinė E klasės

2020 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvos įmonėse išaugo avių skerdimų skaičius

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse buvo paskersta 2,885 tūkst. avių – apie 41,84 proc. daugiau, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Iš to skaičiaus 86,00 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Šiuo laikotarpiu ženkliai išaugo avių, vyresnių kaip

2020 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvoje ir kitose ES šalyse kiaulių supirkimo kainos pagal masę ir kokybę didėjo

Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2020 m. sausio–gegužės mėn. kiaulių skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 182,31 EUR/100 kg ir buvo 23,79 proc. aukštesnė nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu (147,27 EUR/100 kg). Kiaulių reprezentacinė

2020 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys mažėjo, o supirkimo kaina didėjo

Analizuojamu laikotarpiu Lietu-vos įmonėse buvo paskersta 306,70 tūkst. kiaulių – 1,04 proc. mažiau nei 2019 m. sausio–balandžio mėn. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 2,56 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S