Lietuvos įmonėse ir toliau mažėja avių skerdimų skaičius

2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos įmonėse iš viso buvo paskersta 5,541 tūkst. avių – 14,68 proc. mažiau, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Iš to skaičiaus 81,83 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Kaip ir įprasta, daugiausia Lietuvoje buvo paskersta avių, vyresnių

2021 m. sausio–liepos mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 1,20 proc., o supirkimo kainos apie 18 proc.

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse buvo paskersta 526,641 tūkst. kiaulių – 1,20 proc. mažiau nei 2020 m. sausio–liepos mėn. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 0,76 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Per šių metų septynis mėn.

Lietuvos įmonėse mažėja avių skerdimų skaičius

2021 m. sausio–liepos mėn. Lietuvos įmonėse iš viso buvo paskersta 4,494 tūkst. avių – 15,87 proc. mažiau, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Iš to skaičiaus 82,18 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Šiuo laikotarpiu avių (vyresnių kaip 12 mėn.) skerdimai sumažėjo 19,39 proc.

2021 m. sausio–liepos mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 5,33 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą

Lietuvoje 2021 m. sausio–liepos mėn. kiaulių E klasės supirkimo vidutinė kaina sudarė 141,01 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 17,51 proc. žemesnė nei 2020 m. sausio–liepos mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 148,96 EUR/100 kg skerdenų

2021 m. II ketvirtį Lietuvoje ir daugelyje ES šalių kiaulių supirkimo kainos mažėjo

2021 m. II ketvirtį šalies skerdyklose buvo paskersta 222,44 tūkst. kiaulių – 1,14 proc. daugiau nei 2020 m. II ketvirtį. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 0,85 proc. daugiau nei 2020 m. II ketvirtį. Analizuojamu laikotarpiu pagaminta 18,21 tūkst. t kiaulienos skerdenų

2021 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvos įmonėse sumažėjo avių skerdimų skaičius

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse buvo paskersta 2,905 tūkst. avių – 17,24 proc. mažiau, palyginti su 2020 m. sausio–gegužės mėn. Iš to skaičiaus 86,67 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Šiuo laikotarpiu avių (vyresnių kaip 12 mėn.) skerdimai sumažėjo 23,51 proc. (iki 2,138 tūkst. vnt.), o ėriukų

2021 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys nežymiai didėjo, o supirkimo kaina mažėjo

2021 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 384,870 tūkst. kiaulių – 0,57 proc. daugiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 1,00 proc. daugiau nei 2020 m. sausio–gegužės mėn. 2021 m. sausio–gegužės mėn. vidutinė