2022 m. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 2,07 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą

Lietuvos įmonėse pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 618,565 tūkst. kiaulių – 9,29 proc. mažiau nei 2021 m. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2022 m. S kategorijos kiaulės sudarė 19,09 proc. (2021 m. – 59,01

2022 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimų skaičius

2022 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse buvo paskersta 2,554 tūkst. avių – tai 1,23 proc. daugiau, palyginti su 2021 m. paskutiniuoju ketvirčiu. Iš to skaičiaus 81,44 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskersta grąžintinais pagrindais. Analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje avių (vyresnių kaip 12 mėn. amžiaus) skerdimų skaičius

2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. galvijienos (KN kodas 0201*-0202**) ir kiaulienos (KN kodas 0203***)  importas į Lietuvą didėjo

Analizuojamu laikotarpiu Lietuva importavo 6,121 tūkst. t galvijienos ir 50,524 tūkst. t kiaulienos, tai atitinkamai 22,85 proc. ir 7,32 proc. daugiau nei 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine galvijienos importo šalimi buvo Lenkija, iš kurios importas sudarė apie 72,12 proc. viso Lietuvos galvijienos

2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. padidėjo galvijienos (KN kodai 0201*-0202**) ir kiaulienos (KN kodas 0203***) eksportas iš Lietuvos

Analizuojamu laikotarpiu Lietuva eksportavo 21,314 tūkst. t galvijienos – 10,64 proc. daugiau nei 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. Pagrindine galvijienos eksporto šalimi buvo Italija, į kurią galvijienos eksportas sudarė apie 14,47 proc. viso Lietuvos galvijienos eksporto kiekio ir, palyginti su 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn.,