2019 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, paskerstų kiaulių apimtys šalies skerdyklose išaugo 11,71 (iki 668,52 tūkst. vnt.). Analizuojamu laikotarpiu supirktų kiaulių Lietuvos skerdyklose skerdenos svoris vidutiniškai padidėjo 0,54 proc. (iki 81,9 kg). Padidėjusios skerdimo apimtys ir skerdenos svoris turėjo įtakos kiaulienos gamybos padidėjimui 25,19 proc. Per šių metų devynis mėn. kiaulių supirkimo kainos padidėjo apie 10 proc. 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. kiaulių skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 1,58 EUR/kg, o pagal gyvąjį svorį – 1,16 EUR/kg.

2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. kiaulienos importas, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 3,87 proc. (iki 40,94 tūkst. t), o eksportas – išaugo 17 proc. (iki 5,16 tūkst. t). Daugiausia kiaulienos buvo importuota iš Lenkijos (28,92 proc.) ir Belgijos (17,75 proc.), o didžiausia dalis eksporto atiteko Latvijai (43,96 proc.) ir Lenkijai (35,15 proc.).

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), STD
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2019 m. sausio–rugsėjo mėn. didėjo kiaulių skerdimo ir gamybos apimtys