Analizuojamu laikotarpiu ES galvijienos eksportas, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 4,4 proc. ir sudarė 481,35 tūkst. t. Pagrindine ES galvijienos eksporto šalimi buvo Honkongas, į kurią ES galvijienos eksportas sudarė 8,8 proc. viso ES galvijienos eksporto kiekio (42,36 tūkst. t). Kitos šalys, į kurias 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. ES šalys labiausiai sumažino galvijienos eksportą buvo Turkija – 80,4 proc., Libija – 42,6 proc., Pietų Afrika – 11,4 proc. ir Honkongas – 9,2 proc. Analizuojamu laikotarpiu galvijienos eksportas 35,7 proc. buvo padidintas į Alžyrą, į Filipinus – 34,9 proc. ir į Rusiją –14,3 proc.

2019 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn., galvijienos importas į ES šalis sumažėjo 4,7 proc. ir sudarė 216,10 tūkst. t. Tai labiausiai lėmė mažėjanti galvijienos pasiūla iš Brazilijos, kuri yra didžiausia galvijienos tiekėja ES šalims (2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. sudarė 40,2 proc. nuo ES galvijienos importo kiekio). Analizuojamu laikotarpiu Brazilija eksportavo į ES 86,94 tūkst. t galvijienos ir gyvų galvijų – 2,8 proc. mažiau, palyginti su 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. kitos dvi didelės galvijienos tiekėjos, sudarančios apie 36 proc. viso galvijienos importo į ES šalis, buvo Argentina ir Urugvajus. Analizuojamu laikotarpiu Argentina eksportą į ES padidino 1,8 proc. (iki 46,89 tūkst. t), o Urugvajus – sumažino 13,7 proc. (iki 32,34 tūkst. t).

Šaltinis: AMI
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. sumažėjo ES šalių galvijienos ir gyvų galvijų eksportas bei importas