2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. sumažėjo ES šalių galvijienos ir gyvų galvijų eksportas bei importas

Analizuojamu laikotarpiu ES galvijienos eksportas, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 4,4 proc. ir sudarė 481,35 tūkst. t. Pagrindine ES galvijienos eksporto šalimi buvo Honkongas, į kurią ES galvijienos eksportas sudarė 8,8 proc. viso ES galvijienos eksporto kiekio

2019 m. rugpjūčio mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina Lietuvoje buvo 4,44 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą

Lietuvoje 2019 m. rugpjūčio mėn. kiaulių E klasės supirkimo vidutinė kaina sudarė 170,87 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 30,20 proc. aukštesnė nei 2018 m. rugpjūčio mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 178,81 EUR/100