Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje šių metų III ketvirtį, palyginti su 2018 m. III ketvirčiu, padidėjo 18,14 proc. 2019 m. III ketvirtį sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta 1068 ekologiškai užaugintų galvijų ir pagaminta 288,722 t galvijienos skerdenų. Paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius šių metų III ketvirtį sudarė tik 2,55 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje. Vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina 2019 m. III ketvirtį, palyginti su praėjusių metų III ketvirčiu, sumažėjo 4,34 proc. ir sudarė 130,56 EUR/100 kg (be PVM). Analizuojamu laikotarpiu vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina buvo 19,52 proc. didesnė nei įprastinių galvijų. Paskerstų supirktų ir savų užaugintų galvijų vidutinis skerdenos svoris 2019 m. III ketvirtį sudarė 270,34 kg.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 75

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2019 m. III ketvirtį padidėjo