Besibaigiant ganiavai šių metų spalio mėn. galvijų buvo paskersta 17,539 tūkstančių, o tai 27,67 proc. daugiau nei rugsėjo mėn. bei 4,79 proc. daugiau nei 2018 m. spalio mėn. Išaugę skerdimai įtakos turėjo ir galvijų supirkimo kainai, kuri siekė 103,03 EUR/100 kg už gyvąjį svorį (buvo žemesnė 7,04 proc. nei rugsėjo mėn. bei 4,01 proc. nei 2018 m. spalio mėn.) ir 225,55 EUR/100 kg už skerdenas (atitinkamai žemesnė 5,07 bei 3,74 proc.). Analizuojamu laikotarpiu vidutinis paskerstų supirktų ir savų užaugintų suaugusių galvijų (nuo 12 mėn. amžiaus) gyvasis svoris sudarė 573,24 kg, o skerdenos svoris – 277,67 kg, palyginti su 2018 m. spalio mėn., atitinkamai padidėjo 2,70 ir 3,80 proc.

Europos Komisijos duomenis, 2019 m. spalio mėn., palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, vidutinė Lietuvos jaunų galvijų ACZ R3 kaina sudarė 266,66 EUR/100 kg skerdenų ir buvo aukštesnė tik už Vengrijos (234,98 EUR/100 kg skerdenų) bei Latvijos (233,10 EUR/100 kg skerdenų). Vidutinė ES-28 analizuojamų jaunų galvijų kaina šių metų spalio mėn. sudarė 362,16 EUR/100 kg skerdenų. Brangiausiai buvo superkama Graikijoje ir Italijoje, atitinkamai 410,53 ir 404,3 EUR/100 kg skerdenų. Iš ES-28 šalių minėti galvijai 2019 m. buvo supirkti brangiau nei 2018 m. tik Italijoje ir Prancūzijoje.

Lapkričio mėn. Lietuvoje mažėjant galvijų skerdimų skaičiui, supirktų galvijų kaina didėja ir 1–24 d. laikotarpiu sudarė 232,7 EUR/100 kg skerdenų.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 05

Lietuvoje 2019 m. spalio mėn. išaugęs galvijų skerdimų skaičius lėmė žemesnes supirkimo kainas