Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse buvo paskersta 746,68 tūkst. kiaulių – 11,83 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 16,20 proc. daugiau nei 2018 m. sausio–spalio mėn. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2019 m. sausio–spalio mėn. S kategorijos kiaulės sudarė 68,67 proc. (2018 m. analizuojamu laiko-tarpiu – 66,19 proc.), E kategorijos – 27,41 proc. nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. Analizuojamu laikotarpiu pagaminta 58,54 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 11,42 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2019 m. sausio–spalio mėn. vidutinė kiaulių supirkimo kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 159,34 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 11,32 proc. aukštesnė nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina Lietuvoje sudarė 158,26 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 12,42 proc. aukštesnė nei 2018 m. sausio–spalio mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 164,75 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 14,99 proc. aukštesnė nei 2018 m. sausio–spalio mėn. Kiaulių E klasės supirkimo kaina 2019 m. sausio–spalio mėn., palyginti su 2018 m. sausio–spalio mėn., mažėjo tik Maltoje – 31,28 proc., Kipre – 1,62 proc. ir Švedijoje – 0,81 proc., o kitose ES šalyse – didėjo. Labiausiai analizuojamu laikotarpiu kiaulių kaina padidėjo Danijoje – 23,82 proc. ir Olandijoje – 20,43 proc. Lenkijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina padidėjo 14,88 proc. (iki 162,51 EUR/100 kg skerdenų) ir buvo 2,68 proc. aukštesnė nei Lietuvoje, Latvijoje – 12,15 proc. (iki 163,55 EUR/100 kg skerdenų) ir buvo 3,34 proc. aukštesnė nei Lietuvoje, Estijoje – 8,98 proc. (iki 158,25 EUR/100 kg skerdenų) ir siekė Lietuvos kainą.

Vidutinė supirktų kiaulių gyvojo svorio kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu sudarė 117,81 EUR/100 kg – buvo 11,82 proc. aukštesnė nei 2018 m. sausio–spalio mėn. (105,36 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per analizuojamą laikotarpį padidėjo 10,73 proc., antros (106–115 kg) – 12,75 proc., trečios (116–140 kg) – 10,67 proc., o paršavedžių – 7,03 proc.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2019 m. sausio–spalio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo ir supirkimo kaina didėjo