2019 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta 15,22 proc. daugiau ekologiškai užaugintų galvijų ir pagaminta 18,99 proc. daugiau galvijienos skerdenų. Palyginti su 2018 m. lapkričio mėn., skerdimų skaičius padidėjo 40,26 proc. Paskerstų supirktų, savų užaugintų ir atliekant skerdimo paslaugą galvijų vidutinis skerdenų svoris analizuojamu laikotarpiu sudarė 287,97 kg ir buvo tik 0,89 proc. didesnis nei spalio mėn. Šių metų lapkričio mėn. paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius sudarė tik 3,16 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje. 2019 m. sausio–lapkričio mėn. vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina sudarė 132,31 EUR/100 kg (be PVM).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 72

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2019 m. lapkričio mėn. padidėjo