* lyginant 2019 m. 48 savaitę su 47 savaite
** lyginant 2019 m. 48 savaitę su 2018 m. 48 savaite

– nepateikti duomenys

Šaltinis Europos Komisija
Parengė D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Vidutinės didmeninės viščiukų broilerių skerdenų (A klasės, 65%) kainos Europos Sąjungos valstybėse EUR/100kg (be PVM) 2019 m. 45-48 sav.