Praėjusiais metais Lietuvos įmonėse buvo paskersta 8,424 tūkst. avių – 19,03 proc. daugiau, palyginti su 2018 m. Iš to skaičiaus 78,79 proc. avių buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Minėtu laikotarpiu padidėjo tiek ėriukų (iki 12 mėn. amžiaus), tiek ir avių (vyresnių kaip 12 mėn.) skerdimai, atitinkamai 12,14 proc. (iki 2,808 tūkst. vnt.) ir 22,81 proc. (iki 5,616 tūkst. vnt.). Daugiausia Lietuvoje paskerdžiama avių vyresnių kaip 12 mėn. – jų skerdimai 2019 m. sudarė 66,67 proc. nuo visų avių skerdimų skaičiaus. Analizuojamu laikotarpiu avienos skerdenų gamyba, palyginti su 2018 m., padidėjo 19,25 proc. ir sudarė 160,336 t.

2019 m. vidutinė supirktų avių kaina sudarė 437,29 EUR/100 kg (skerdenų svorio) – 3,48 proc. mažesnė kaina nei 2018 m. ir 141,42 EUR/100 kg (gyvojo svorio) – 8,85 proc. didesnė kaina nei 2018 m.

2019 m. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 41 ožka. Visos jos buvo paskerstos Lietuvos skerdyklose grąžintinais pagrindais.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2019 m. Lietuvoje padidėjo avių skerdimai