Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2019 m. IV ketvirtį, palyginti su 2018 m. IV ketvirčiu, padidėjo 25,02 proc. Praėjusių metų IV ketvirtį sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta 1 424 ekologiškai užauginti galvijai ir pagaminta 397,165 t galvijienos skerdenų. Paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius 2019 m. IV ketvirtį sudarė tik 2,80 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje. Vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina praėjusių metų IV ketvirtį, palyginti su 2018 m. IV ketvirčiu, sumažėjo 1,64 proc. ir sudarė 130,62 EUR/100 kg (be PVM). Analizuojamu laikotarpiu vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina buvo 20,94 proc. didesnė nei įprastinių galvijų. Paskerstų supirktų ir savų užaugintų galvijų vidutinis skerdenos svoris 2019 m. IV ketvirtį sudarė 278,91 kg.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 72

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2019 m. IV ketvirtį padidėjo