2019 m. IV ketvirtį šalies skerdyklose buvo paskersta 233,85 tūkst. kiaulių – 12,33 proc. daugiau nei 2018 m. IV ketvirtį. Iš to skaičiaus 175,94 tūkst. kiaulių buvo suklasifikuota pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę – 16,94 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvos rinkoje vyravo aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo klasių kiaulių skerdenos. S raumeningumo klasės kiaulių skerdenos analizuojamu laikotarpiu sudarė 69,67 proc., E klasės – 26,78 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. 2019 m. IV ketvirtį kiaulių supirkimo kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 187,03 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 42,46 proc. aukštesnė nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 137,98 EUR/100 kg – buvo 42,34 proc. didesnė nei 2018 m. IV ketvirtį (96,94 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus padidėjo 37,35 proc., antros (106–115 kg) – 44,15 proc., trečios (116–140 kg) – 44,34 proc., o paršavedžių – 29,45 proc.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2019 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse kiaulių skerdimo apimtys padidėjo apie 12 proc., o supirkimo kaina – apie 43 proc.