2020 m. 2–5 sav. (2020 m. sausio 6–vasario 2 d.)

*lyginant 2020 m. 5 savaitę su 4 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78

Ant kraiko laikomų vištų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 vnt. (be PVM) 2020 m. 2–5 sav.