2019 m., palyginti su 2018 m., sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta 37,39 proc. daugiau ekologiškai užaugintų galvijų (3 814 vnt.) ir pagaminta 34,31 proc. daugiau galvijienos skerdenų (1 057,94 t). Palyginti su 2017 m., skerdimų skaičius ir galvijienos gamyba padidėjo daugiau nei tris kartus. Vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina sudarė 131,98 EUR/100 kg (be PVM) ir buvo 17,24 proc. didesnė nei įprastinių galvijų. Paskerstų supirktų ir savų užaugintų galvijų vidutinis skerdenos svoris analizuojamu laikotarpiu sudarė 277,38 kg. Paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius 2019 m. sudarė tik 2,41 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 72

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius 2019 m. Lietuvoje padidėjo